info@orthenseharmonie.nl

Finale blazersklas 2019

Voor een bomvolle zaal in Basisschool Het Palet, hebben de kinderen van de blazersklas laten horen wat ze in een jaar geleerd hebben. De groepen vijf zorgden bij verschillende nummers voor de zang. Het dak ging er bijna af, wat een succes.

De kinderen die dat willen, mogen doorstromen naar het instaporkest van de Orthense Harmonie. De kinderen van de groepen vijf mogen zich aanmelden voor het volgende blazersklasjaar.

Ook kinderen die op andere basisscholen zitten, zijn welkom om bij ons een instrument te komen leren. Meld je bij ons aan :

Inge, Willem en Bjarne Langeveld, heel erg bedankt voor wat jullie de kinderen hebben geleerd. 


#meermuziekindeklas