info@orthenseharmonie.nl

Historie

Historie

De Koninklijk Erkende Muziekvereniging “Orthense Harmonie” is opgericht op 10 oktober 1927. Een aantal inwoners van Orthen nam het initiatief tot het oprichten van een muziekgezelschap. Dit omdat men van mening was dat Orthen een eigen harmonie zou moeten hebben en omdat het steeds moeten inhuren van een muziekgezelschap bij feesten een dure aangelegenheid was. De Koninklijke Erkenning verkreeg de vereniging in 1964. Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan in 1977 ontving de vereniging de erepenning van verdienste. Speciaal voor dit jubileum werd het muziekstuk “Brabant en Maramures” door G. Frid gecomponeerd. De Orthense Harmonie heeft in de afgelopen jaren verschillende buitenlandse concertreizen gemaakt. Een muzikale uitwisseling met andere culturen was hierbij het motto. Zo bezocht de Orthense Harmonie o.a. Hongarije (1992), Italië (1995), Polen (2000) en Duitsland (2008, 2009 en 2010). Daarnaast ontving de Orthense Harmonie een muziekgezelschap uit de Oekraine (1994). In 2012 vierde de Orthense Harmonie haar 85-jarig jubileum. Het orkest bestaat uit ca. 40 muzikanten variërend in leeftijd. De Orthense Harmonie is er voor jong en oud.

Dirigent

Sinds 1 maart 2012 is Anneke Konings dirigent van de Orthense Harmonie. Op de website www.annekekoningskros.nl is veel informatie te vinden over Anneke zoals haar biografie en haar overige activiteiten.

Repetitie

De Orthense Harmonie repeteert op zondagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur in het Nico Schuurmanshuis, ketsheuvel 50 in Orthen. Daarna is er gelegenheid om gezamelijk nog iets te drinken. Op feestdagen en in de zomervakantie wordt niet gerepeteerd.

Leerlingen

De Orthense Harmonie is een interessante leerschool voor beginnende muzikanten. Om het behalen van één (en meerdere) muziekdiploma(‘s) te stimuleren is er een ruime lesgeldvergoeding. Doordat de uiteindelijke kosten van muzieklessen hierdoor aanzienlijk lager komen te liggen dan losse muzieklessen, veelal in combinatie met het beschikbaar stellen van een instrument van de harmonie, is het lidmaatschap van de vereniging extra aantrekkelijk. Binnen het bestuur van de harmonie is er een speciale contactpersoon die zich bezig houdt met de begeleiding van leerlingen. Leerlingen worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de vereniging. Voor meer info: kijk op de pagina van het opleidingsorkest.