info@orthenseharmonie.nl

Jubillissimo!

Jubilissimo!!!!
De eerste jubilaris was Lia van Rossem. Lia speelt 25 jaar klarinet bij de Orthense Harmonie. In die tijd heeft zij ook een periode in het bestuur gezeten waarbij de leerlingen haar speciale aandacht hadden. Lia koos het nummer Pirates of the Caribbean dan ook speciaal omdat de jonge klarinettisten om haar heen dit werk zo mooi vinden om te spelen.

De tweede jubilaris Stefan Bertrums is gestart bij de drumband die toen nog bij de harmonie hoorde, en is daarna overgestapt naar de trombone. Hij is inmiddels 40 jaar lid en zet zich naast het musiceren ook nog in als penningsmeester en websitebeheerder. Stefan had zijn oude drumbandmaten uitgenodigd om samen de mars Drumbo te spelen en hoewel de meesten hun stokken al lang geleden aan de wilgen hebben gehangen, klonk dit heel verdienstelijk samen met de harmonie.

Daarna volgden de gebroeders Henk en Adri Broekhof, ieder 50 jaar lid. Adri speelt trombone en Henk speelt de bariton sax. Ze hebben beiden al menig leerling opgeleid, hebben jaren in het bestuur gezeten en ook voor allerlei hand- en spandiensten draaien zij hun hand niet om. Adri Broekhof is daarnaast tweede dirigent van het orkest.Henk en Adri zijn inmiddels erelid van de Orthense Harmonie. Henk koos ervoor om met zijn (oud)leerlingen het nummer saxofoonjubilée te spelen en Adri speelde met zijn (oud)leerlingen de mars 76 trombones.

Ook een erelid van formaat is Ad van der Aa. Hij is maar liefst 60 jaar lid van de Orthense Harmonie! Ad heeft de meeste tijd hobo gespeeld in het orkest. Tegenwoordig speelt hij de fagot en dat hoopt hij nog lang te kunnen blijven doen. Ad heeft jarenlang in het bestuur gezeten en heeft in die tijd meerdere buitenlandreizen georganiseerd. Elke zondag staat Ad samen met zijn vrouw Maria achter de bar voor en na de repetitie. Ad koos voor de mars Death or Glory.

Speciale aandacht was er voor het jeugdorkest. Dit orkest is vijf jaar geleden gestart met een klein groepje jeugdleden, maar is inmiddels uitgegroeid tot een opleidingsorkest van formaat. Vanuit het kinderinstaporkest (KIO) en het volwasseninstaporkest (VIO) stromen
muzikanten in opleiding door naar dit orkest. Hoogtepunt voor dit orkest was het jeugdmuziekfeest twee jaar geleden. Dit was geheel georganiseerd voor en door de jeugd.
Ook dit jaar zal er weer een jeugdmuziekfeest georganiseerd gaan worden op 17 mei.

Na het huldigen van alle jubilarissen werd het concert feestelijk afgesloten met alle gastmuzikanten, die in totaal met ongeveer 50 man waren, en orkest. Jubilissimo klonk nog nooit zo vol en uitbundig. De volle zaal van de Kentering klapte enthousiast mee.

Bedankt publiek, bedankt gasten, bedankt muzikanten.