info@orthenseharmonie.nl

Nieuwjaarsconcert “Jubillisimo”

Op 26 januari 2020 ons eerste concert in het nieuwe jaar: 

 “Jubillisimo”

Op 26 januari heeft de Orthense Harmonie heel wat te vieren. Hun nieuwjaarsconcert heeft dit jaar dan ook de toepasselijke naam “Jubilissimo”, zoals de hele bekende mars met zijn feestelijk karakter. Een feest valt er dan ook te vieren met maar liefst 6 jubilarissen die bij elkaar goed zijn voor 230 jaar muziek!

De eerste jubilaris is Lia van Rossem. Lia speelt 25 jaar klarinet bij de Orthense Harmonie. In die tijd heeft zij ook een periode in het bestuur gezeten waarbij de leerlingen haar speciale aandacht hadden. Tussen de jonge klarinettisten in het orkest, is Lia graag gezien vanwege haar zorgzaamheid en de rust die ze biedt. De tweede jubilaris is Stefan Bertrums.

Stefan is gestart bij de drumband die toen nog bij de harmonie hoorde, en is daarna overgestapt naar de trombone. Hij is inmiddels 40 jaar lid en zet zich naast het musiceren ook nog in als penningsmeester en websitebeheerder.

Dan volgen de gebroeders Henk en Adri Broekhof, ieder 50 jaar lid. Adri speelt trombone en Henk speelt, na klarinet, altsaxofoon en tenorsaxofoon, nu de bariton sax. Ze hebben beiden al menig leerling opgeleid, hebben jaren in het bestuur gezeten en ook voor allerlei hand- en spandiensten draaien zij hun hand niet om. Adri Broekhof is daarnaast tweede dirigent van het orkest. Henk en Adri zijn inmiddels erelid van de Orthense Harmonie.

Ook een erelid van formaat is Ad van der Aa. Hij is maar liefst 60 jaar lid van de Orthense Harmonie! Ad heeft klarinet gespeeld, maar heeft de meeste tijd hobo gespeeld in het orkest. Tegenwoordig speelt hij de fagot en dat hoopt hij nog lang te kunnen blijven doen. Ad heeft jarenlang in het bestuur gezeten en in die tijd meerdere buitenlandreizen georganiseerd. Elke zondag staat Ad samen met zijn vrouw Maria achter de bar voor en na de repetitie.

Tot slot jubileert het jeugdorkest. Dit orkest is vijf jaar geleden gestart met een klein groepje jeugdleden, maar is inmiddels uitgegroeid tot een opleidingsorkest van formaat. Vanuit het kinderinstaporkest (KIO) en het volwasseninstaporkest (VIO) stromen muzikanten in opleiding door naar dit orkest. Hoogtepunt voor dit orkest was het jeugdmuziekfeest twee jaar geleden. Dit was geheel georganiseerd voor en door de jeugd. Ook dit jaar zal er weer een jeugdmuziekfeest georganiseerd gaan worden op 17 mei.

Tijdens het concert Jubilissimo zal het opleidingsorkest voor de pauze enkele werken gaan uitvoeren. Na de pauze zal het groot orkest spelen waarbij iedere jubilaris zelf een muziekstuk heeft mogen uitzoeken. Daarbij zijn ook muzikale gasten aanwezig zoals de (oud)leerlingen van Adri en Henk Broekhof en een paar oude drumbandmakkers van Stefan Bertrums. Het concert wordt uitgevoerd op 26 januari in de Kentering, aanvang 14.00 uur in de Kentering.

Toegang gratis.

Locatie: 
De Kentering
54 Dorpsstraat
5241 ED Rosmalen
Nederland